Genhusning hos os?

Hvad gør man, når der sker skade på ens hus/ejendom – hvad enten det skyldes vandskade, ildebrand eller skimmels svamp?

Midlertidig genhusning

Har du akut brug for midlertidig genhusning efter en alvorlig forsikringsskade på din bolig? Forsikringsskader som brand, vandskade og skimmelsvamp betyder desværre ofte, at du ikke kan bo i din bolig, mens skaden udbedres. Det er enten ikke praktisk muligt på grund af skadernes omfang – eller også kan der være et farligt indeklima som følge af skaderne.

Det kan være vanskelig at tænke på alt, når ens ejendom har været udsat for en skade, der betyder, at man midlertidigt har brug for en genhusning. Her kan Englegård være et midlertidigt hjem i den periode, der er brug for ophold for et hjem. Det er også et tidspunkt i ens liv, hvor man er mest usikker, for hvornår bliver huset derhjemme færdigt?

Vi samarbejder bl.a. med følgende forsikrings selskaber:

15500Priser fra + moms
5Lejligheder og rækkehuse